Lokalene
Maske

Lyse og fleksible arealer for store og små bedrifter

Næringsrealene i Revir streker seg over flere bygg, Revir Sør, Revir Nord og Revir Vest. Luftige arealer og masse lys i smakfulle omgivelser enten på bygulv eller i kontorene fra 2. – 5. etasje. Det er dermed mange muligheter for virksomheter av ulik størrelser å etablere seg i Revir Sandvika.

På bygulvet planlegges det både spennende serveringstilbud og tjenester for daglige gjøremål. Mellom 2. og 5. etasje utvikles det fleksible og moderne kontorarealer tilpasset en arbeidsdag i endring.  Lyse, fleksible landskap, gode møterom, sosiale soner og innslag av private arbeidssoner når behovet melder seg. Arealene vil tilpasses leietakers behov og ønsker.

Flere av arealene i Revir Sør har tilgang til terrasse mens det i Revir Vest skal det utvikles en takterrasse tilgjengelig for alle leietakere. Det planlegges for personalrestaurant med moderne standard og serveringstilbud av høy kvalitet.

Slik bidrar gode arbeidsrom til gode arbeidsdager, lunsjen til mer enn bare påfyll av mat, byliv til vitalitet og nærheten til sjø og natur en følelse av frihet som lar kreativiteten blomstre. Alt dette i bygg som er bærekraftig. På den måten er lokalene i Revir Sandvika attraktive for mange ulike leietakere i dag – og for årene som kommer.

Miljø, klima og mobilitet

Prosjektet har høye miljø- og klima-ambisjoner, og sikter mot BREEAM Excellent for alle funksjoner. De nye kvartalene blir førsteklasses med kvalitet på alle kanter, og i denne sammenheng er store ambisjoner for miljøet et selvsagt fokusområde. Ved rivning, gjennomføring og ikke minst for innflyttingsklare lokaler vil miljøhensyn veie tungt.

Næringslokalene i Revir skal blant annet sertifiseres med BREEAM. Dette er Europas ledende miljøsertifisering for bygninger, og kjennetegnes av tydelige krav og mål som ivaretar effektive og bærekraftige bomiljøer. Målet er å oppnå BREEAM Excellent, den nest høyeste sertifiseringen. Dette henger høyt.

Det planlegges for egen energisentral, drevet av geobrønner og utstrakt produksjon av energi gjennom solceller på tak og fasader. Takene vil i all hovedsak bli blå-grønne for å sikre håndtering av overvann og biologisk mangfold. Materialene i prosjektet skal være både vakre og robuste, og nøye planlagt i et bærekraftperspektiv der det samlede karbonutslippet knyttet til fremstilling, transport, montasje og gjenbruk tas med i beregningen. De tunge bygningsmaterialene betong og stål er mest utslagsgivende og både materialeffektivitet og innovative produkter, som lavkarbon-betong, kan bidra positiv til utslippsregnskapet.

Utover dette er Sandvika er et naturlig knutepunkt som gjør det mulig å gjennomføre utbredt grønn mobilitet. Dette vil for eksempel inkludere førsteklasses sykkelservicestasjon, bildeling og tilrettelegging av lading for el-sykler.

Er du avhengig av bil er tunellen til nye E16 starte like i nærheten av parkeringsanlegget til Revir, og du er på E18 i løpet av minutter.  Herfra er du i Oslo i løpet av et kvarter.

Byrommet vil også bli et aktivt sted for utadrettet virksomhet slik at det er mulig å gjøre unna daglige ærend utenom arbeidstid i gåavstand fra kontoret. Revir skal bidra til å gjøre dette stedet til en attraksjon og destinasjon i seg selv der du kan bevege deg trygt og enkelt med sykkel eller til fots i et bilfritt sentrum.

 

Kontakt
Tonny Johansen
Telefon: 915 45 164
Wincent Haga
Telefon: 918 52 295
Adresse: Løkketangen 20, 1338 Sandvika
Designet av Blake og kodet av Heading North.