Kontakt
Maske

Andenæs Eiendom

En utbygger med et langt og trofast forhold til Sandvika.

Andenæs Eiendom har en historie i Sandvika som går tilbake til 50-tallet, og er en av Sandvikas største gårdeiere. Familien har en lang og solid tradisjon med å engasjere seg i eiendommene sine, både i utvikling og drift. Her er langsiktighet og tett samarbeid nøkkelord. Dette er både et garantistempel og en trygghet for alle som skal holde til i Revir. Andenæs Eiendom har store miljømessige ambisjoner for prosjektet og etterstreber å få byggene klassifisert som BREEAM Excellent, en av de beste miljøklassifiseringene på markedet.

Kontakt
Tonny Johansen
Telefon: 915 45 164
Wincent Haga
Telefon: 918 52 295
Adresse: Løkketangen 20, 1338 Sandvika
Designet av Blake og kodet av Heading North.