Konsept
Maske

Revir, et nytt landemerke og møteplass i Sandvika sentrum.

Vår visjon med Revir

Med konseptet Revir skal vi styrke følelsen av Sandvika som en moderne og sentral by i konstant utvikling. Vitalitet og liv i sentrum med ulike virksomheter og et attraktivt bygulv gjenoppstår. Det nye hotellet, som planlegges plassert ved togstasjonen, vil også spille en viktig rolle. Det legges mange ressurser i skape bygg med gode kvaliteter. Miljøambisjonen er høy, og løsningene blir solide og med langsiktighet.

Les mer om lokalene

I Revir er det leietakere og arbeidstakere som er i fokus. Det skal være attraktivt for bedrifter å etablere seg her. Revirs sentrale plassering rett ved togstasjonen og bussterminalen kombinert med bildelingsordning, gjør kontoret lett tilgjengelig og gir gode muligheter for at bedriftene kan gjøre miljøvennlige valg.

Flotte, effektive og moderne kontorlokaler med varierte fellessoner og møteromstilbud, husrestaurant/kvalitetskantine, kaffebar og egen husvert bidrar til et dynamisk og attraktivt arbeidsmiljø. For freelancere og små bedrifter tilbys det fleksible leiekontrakter med anledning for vekst og utvikling i allsidige kontorlokaler med service og trivsel i fokus. Det blir sykkelparkering med lading, servicestasjon og garderober i underetasjene.

240312 Revir Kart@2x

Litt mer enn et kontorbygg

Revir er et fellesskap, en møteplass og arena for virksomheter, sambruk og utvikling der både små og store bedrifter kan etablere seg.
Lyse, moderne og fleksible kontorer fra 2-5. etasje.
Konseptet Revir strekker seg over flere bygg, med mange muligheter for tilpasning av næringsarealer basert på leietakers behov og virksomhet.
Revir skaper nytt liv og bypuls i Sandvika sentrum. Her kommer det nye, spennende butikker og serveringstilbud på gateplan.

Revir er bygget for fremtiden

Det legges mange ressurser i skape bygg med gode kvaliteter og som sørger for at kravene til bærekraft er ivaretatt. Vi har høye ambisjoner når det kommer til å ivareta miljøet, og løsningene vi velger blir solide og med langsiktighet.

De nye kvartalene blir førsteklasses med kvalitet på alle kanter, og i denne sammenheng er store ambisjoner for miljøet et selvsagt fokusområde. Ved rivning, gjennomføring og ikke minst for innflyttingsklare lokaler vil miljøhensyn veie tungt.

Næringslokalene skal blant annet sertifiseres med BREEAM, Europas ledende miljøsertifisering for bygninger, og kjennetegnes av tydelige krav og mål som ivaretar effektive og bærekraftige miljøer. Kvartalene for Revir går inn for å oppnå BREEAM Excellent, den nest høyeste sertifiseringen. Dette henger høyt.

Sandvika er et naturlig knutepunkt som gjør det mulig å gjennomføre utbredt grønn mobilitet. Ut over dette vil eiendommene ha store, grønne områder på flere av takene. Det grønne preget vil også bli synlig fra bakken, og i sjiktetasjen som skiller næringsdelen fra etasjene med boliger vil det være frodig og variert beplantning.

Arkitektur av internasjonalt kaliber, volumer med spennende variasjon, førsteklasses materialvalg, følelse av lys og luft – et nytt kvartal oppsummert i én setning.

Det som er viktig for deg, er viktig for oss

Organisasjoner som ser verdi i å skape nettverk med andre bedrifter, er interessert i å utvikle seg som organisasjon, er opptatt av å dele og har behov for å tiltrekke og beholde talent vil særlig trives her.

Når man skal velge nye lokaler for virksomheten er det mange hensyn å ta, mange spørsmål som skal tas stilling til og besvares.

Hva blir reiseavstanden for våre ansatte? Hvor mye plass trenger vi, og har vi noen spesielle behov? Kan vi benytte flyttingen til å organisere virksomheten annerledes? Kan vi bruke mindre plass per ansatt uten at det går ut over produktivitet og trivsel? Kan vi øke informasjonsdeling, idéskapning og kreativitet ved utforming av lokalene? Sier byggets image noe om oss når vi skal inn i nye lokaler? Hva vil nye lokaler koste per ansatt?

Dette og mange flere spørsmål er det vanlig at bedrifter stiller seg i løpet av en prosess.

3D-illustrasjon av Revir Vest

Prosjektfremdrift og milepælsplan

En levende by i utvikling

Bærum kommune er opptatt av at Sandvika skal videreutvikles som en levende by. Med konseptet Revir og de nye boligprosjektene skaper vi et nytt sentrum og et område man kan tilhøre og føle seg hjemme i, enten du skal bo eller jobbe der eller kommer fra nærområdet.

I Revir Sandvika er målet å stimulere til både vekst og trivsel. Her ligger alt til rette for gode arbeidsdager med kolleger, oppgaver og spennende møter, eller en arbeidsdag i fred og ro når behovet melder seg. Og utenfor døren et yrende liv på gateplan med tilbud og tjenester som gjør hverdagen både hyggeligere og litt enklere. Det legges vekt på å utvikle gode forbindelser gjennom byen, etablere gode møteplasser og opprettholde Sandvika som en god arena for handel og kulturvirksomheter.

Kontakt
Tonny Johansen
Telefon: 915 45 164
Wincent Haga
Telefon: 918 52 295
Adresse: Løkketangen 20, 1338 Sandvika
Designet av Blake og kodet av Heading North.